Domů Projekt Cíl projektu
Cíl projektu PDF Tisk Email

Cílem projektu je předat zaměstnavatelům prostřednictvím vzdělávacích seminářů a individuálních konzultací know how v oblasti firemních školek a podnítit je k vlastním iniciativním aktivitám, které budou vycházet z jejich individuálních potřeb a možností, potřeb jejich zaměstnanců a to vše v souladu s potřebami a zájmy dětí, pro které budou tyto služby určeny.

Tato opatření by měla mít charakter komplexnosti a provázanosti, budou vycházet z podrobné analýzy potřeb zaměstnanců i možností jednotlivých zaměstnavatelů a neměla být izolovanými a nahodilými činnostmi. Důležitým faktorem jejich úspěšnosti je nejen jejich pečlivá příprava a plánování, ale rovněž tak prezentace jednotlivých aktivit uvnitř firmy (zaměstnancům, vedení firmy, odborům), což je nezbytným předpokladem následné úspěšné realizace.

Průběžná a otevřená komunikace dovnitř firmy také zabrání případné řevnivosti mezi jednotlivými skupinami zaměstnanců (bezdětní zaměstnanci/kyně versus zaměstnanci/kyně s dětmi, zaměstnanci/kyně s mladšími dětmi versus zaměstnanci/kyně se staršími dětmi, zaměstnanci/kyně centrálních pracovišť versus zaměstnanci/kyně pracující na pobočkách) a umožní hledat alternativy podpory i těmto skupinám (např. příspěvek na hlídání dětí v komerčních službách pro zaměstnance/kyně v menších pobočkách).