Domů Projekt Aktivity projektu
Aktivity projektu PDF Tisk Email

1) Vzdělávací semináře pro zaměstnavatele o problematice zřizování firemních zařízení pro děti v předškolním věku.


2) Poradenství vybraným  zaměstnavatelům při vytváření vlastních firemních opatření slaďování profesních a rodinných rolí, které budou zahrnovat plány konkrétních aktivit, jejichž prostřednictvím budou tyto principy naplňovány v praxi (co, jak, kým a z jakých finančních prostředků).

3) Konference prezentující vytvořené strategie slaďování rodinných a profesních rolí účastníků projektu, včetně zkušeností a možností následné realizace jednotlivých firemních strategií. Závěrečné shrnutí a vyhodnocení projektu.

4) Realizátorem projektu bude o.s. Hyperaktivita, které zajistí odbornou složku projektu a RHK Brno, která zná potřeby zaměstnavatelů v regionu. Celkově může služeb projektu využít až 50 zaměstnavatelů z jihomoravského regionu. Projekt je realizován od 15. Července 2009 a bude ukončen 14. Července 2011.