Domů O nás O.s. Hyperaktivita
Občanské sdružení Hyperaktivita PDF Tisk Email

 

Občanské sdružení Hyperaktivita bylo založeno v roce 2003. Hlavním motivem založení sdružení bylo vytvořit komplexního programu podpory a pomoci rodinám s hyperaktivními dětmi. Cíle činnosti sdružení:

 

- poskytování systematické poradenské, terapeutické a vzdělávací pomoci rodinám, dětem a dospělým v souvislosti s vývojovými poruchami

 

- systematické vzdělávání a poradenství odborné veřejnosti v oblasti výchovy a vzdělávání dětí, v nejširším slova smyslu,

 

- osvětová, vzdělávací, výzkumná a publikační činnost,

 

- spolupráce s příslušnými státními orgány a ostatními neziskovými organizacemi zabývajícími se podobnou problematikou, mezinárodní spolupráce.

 

Součástí realizovaných aktivit jsou akreditované vzdělávací, poradenské a supervizní programy pro pedagogické pracovníky předškolních zařízení.  V rámci těchto aktivit se na nás postupně  začaly obracet  firmy, které měly zájem zřídit firemní školky a potřebovaly ucelené a srozumitelné informace o této problematice. Tímto způsobem jsme se postupně seznámili s potřebami a obtížemi těchto firem a mohli jsme vytvořit předkládaný komplexní vzdělávací a poradenský program.