Domů O nás RHK Brno
Regionální hospodářská komora PDF Tisk Email

 

RHK Brno je součástí sítě krajských a okresních hospodářských komor v ČR (nyní jsou celkem v 62 městech a obcích), celkem sdružuje 13 tisíc členů. Podíl členských firem HK ČR na celkovém HDP v České republice je 60%, členské firmy HK ČR zaměstnávají dvě třetiny práceschopného obyvatelstva České republiky.  RHK Brno má v současné době 750 členů z řad podnikatelských subjektů. Vzhledem ke statutu organizace nemusí členové své aktivity realizovat pouze v Brně, ale část z nich podniká i v dalších přilehlých regionech JMK.

 

RHK Brno tak sdružuje významnou část zaměstnavatelů JMK (zejména velkých průmyslových podniků a strategických firem), je informována o konkrétních potřebách svých členů. Rovněž tak je důležitým sociálním partnerem na úrovni kraje, který se spolupodílí na nejrůznějších krajských strategiích Rozvoje lidských zdrojů, apod.. Zkušenosti partnera a  jeho postavení v regionu, bylo rozhodujícím kriteriem pro jeho spoluúčast v projektu.

 

RHK Brno se zapojila již do přípravy projektu na úrovni monitoringu potřeb cílové skupiny (zaměstnavatelů) a jejich motivaci k využití aktivit projektu. Na základě těchto zkušeností a  informací byla zahájena naše spolupráce na projektu.  Společně jsme definovali cílové skupiny a jejich potřeby, dále konkrétní aktivity a jejich náplň, které budou v rámci projektu realizovány.

 Regionální hospodářská komora