Domů Poradna
Poradna PDF Tisk Email

D. Roubová: Dobrý den, chtěla bych se zeptat jak dalece je možné zřídit firemní mateřskou školu, jako soukromá osoba. Pracuji jako ředitelka Jeslí a MŠ a rády bych si zřídila vlastní MŠ. Pocházím z oblast, kde se nachází průmyslové zóny a napadlo mě, zda bych formou zpracování projektu a návrhu na zřízení firemní MŠ oslovila firmy v naší oblasti. Mám dvacetiletou praxi v oboru a čerpala jsem zkušenosti i v zahraničí. Ráda bych Vás požádala o radu a možné vyjádření k návrhu. Děkuji D. Roubová

Re: Dobrý den, jako soukromé osobě Vám nic nebrání založit zařízení péče o předškolní děti. Otázkou bude dle jakého právního předpisu chcete zařízení zřídit a provozovat (školský zákon, živnostenský zákon, chystaný zákon o službách péče o děti). V případě, že zvolíte zařízení zřízené dle školského zákona zapsané v rejstříku školských zařízení, musíte v rámci procesu akreditace zařízení jetě zřídit školskou právnickou osobu. Co se týče spolupráce se zaměstnavateli v regionu, kde by mělo být zařízení provozováno, jedná se o velmi dobrou myšlenku, ale vyžaduje podrobný průzkum zájmu. Samotná existence těchto subjektů ještě nezaručuje zájem o vaše služby. Přejeme hodně úspěchů

 

Vymazalová J.: Dobrý den, můžete mi prosím odpověďět co vše je třeba pro trvalé hlídání dětí do 3let v mateřském centru? Stačí kurz pečovatelky pro děti do 3let? Děkuji moc

 

Re: Dobrý den, záleží na tom, o jaký kurz se ve Vašem případě jedná. Pokud máte kurz Pracovníka v sociálních službách, splňujete požadované vzdělání pro péči o děti mladší 3 let.  Seznam všech profesích, které splňují požadavky pro péči o děti mladší 3 let, naleznete v příloze živnostenském zákoně-vázaná živnost(všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický asistent/ka, ošetřovatel/ka, záchranář/ka, sociální pracovník/ce nebo pracovník/ce v sociálních službách).S pozdravem a přáním hezkého dne
 

Radka Davídková: Dobré odpoledne, ráda bych se touto cestou zeptala na termíny seminářů pro zakládání firemní školky. Budou v blizké budoucnosti nějaké? Předem velice děkuji za odpověď! s pozdravem,
Radka Davídková

Re:Dobrý den, bohužel projekt "Budujeme firemní školky v JMK" je již u konce a žádný další seminář se již konat nebude. Je však ještě možné se přihlásit na závěrečnou konferenci projektu, která proběhne v Brně a je zdarma. Přihlášku na konferenci a další informace naleznete na našich webových stránkách www.budujemeskolk.cz, záložka konference.
Přejeme hezký den. 

I. Poliaková: Prosím týká se seminář v červnu založení firemní školky a věcí kolem teho.Ráda by jsem založila firemní školku. děkuji Poliaková

Re: Dobrý den, 22.6. 2011 pořádáme v Brně 1. celorepublikovou konferenci na téma firemní školky. Dopolední program zajistí odborníci z řad ministerstev, kteří představí legislativní podmínky fungování firemních zařízení péče o předškolní děti (včetně hygienických pravidel, financování a daňových úlev). Odpoledne vystoupí zástupci firem, které jsou v různé fázi budouvání a provozování firemních školek a seznámí nás se svými zkušenostmi.
Na konferenci je možné se přihlásit na našich webových stránkách.


Svatava Vaculová:  Dobrý den, rada bych se zeptala, kde najdu informace o požadavcích na výdejní místo pro výdej jídla v MŠ, která bude jídlo dovážet. Děkuji Vaculova

 
Re:Dobrý den, úplně nejlepší ve Vašem případě bude, pokud se domluvíte se školkou, která jídlo vydává a také s příslušnou hygienou. Školka, která jídlo vydává by Vám mohla pomoci ve vyjednávání, mívá většinou dobré kontakty na hygieně.
Jinak podmínky pro výdejní místa jídla najdete ve vyhlášce o hygieně, Vyhláška č. 410/2005 - o hygienických požadavcích na prostory a provoz předškolního zařízení. S pozdravemRabová V.: Dobrý den, chtěla jsem se zeptat jestli zřizovatel firemní školky musí být samotná firma, nebo třeba jen její zaměstnanec. Děkuji za odpověď, V. Rabová

 

Re: Dobrý den,zásadní otázkou je dle jakého zákona chcete školku zřizovat. V případě, že budete chtít provozovat zařízení dle živnostenského zákona, může být zřizovatelem  fyzická i právnická osoba. V případě, že se budete zařízení provozovat dle školkého zákona, musí být zřízena školská právnická osoba. S pozdravem a přáním úspěšné realizace.

Iveta M.: Dobrý den, měla bych dotaz k možnosti odečíst příspěvek zaměstnavatelena provoz zařízení z daňového základu. Jedná se i o úhradu faktury zaměstnavatele firmě, která pro zaměstnavatele školku zřídila a provozuje nebo je možno tento příspěvek čerpat jenpro rize vlastní zařízení firmy?
Druhý dotaz by byl jak dlouho trvá zápis do rejstříku škol pod MŠMT (za předpokladu splnění všech podmínek)?

 

Re: Dobrý den, náklady zaměstnavatale na provoz zařízení péče o předškolní děti (i v případě outcoursingu) lze z daní odečíst jen v případě, že je zařízení zapsané v rejstříku škol. Při zapsání zařízení do rejstříku škol nejde ani tak o délku tohoto
procesu, ale termínu podání žádosti. Žádost o zapsaní se podává vždy do 30.9. předchozího roku, než pro který chcete zápis. Tzn. chcete-li školské zařízení zapsat do rejstříku pro školní rok 2012/2013 musíte žádost podat do 30.9. 2011.
Přejeme hodně úspěchů.

Hanka: Dobrý den,mám čtyřapůletého syna,který mi nechce ve školce po obědě spinkat! p.ředilka školky mě z tohoto důvodu nutí vyzvedávat si dítě ze školky již po obědě,což je pro měnáročné a z hlediska mého zaměstnání nevyhovující!můžete mi prosím poradit?děkuji

Re: Dobrý den,omlouváme se, ale tento dotaz je zcela mimo naše kompetence. Můžeme vám jen navrhnout zkusit se s paní ředitelkou domluvit. Pokud to nejde.,můžete o pomoc požádat zřizovatele, pravděpodobně obec. S pozdravem a přejeme úspěšné řešení Všeho problému.

 

 
Machová Helena: Dobrý den,všimla jsem si, že na vašich stránkách máte uvedenou aktualitu, že byla vypsána výzva v oblasti OP LZZ, výzva č. 76, v rámci které se dá podat projekt na slaďování rodinného a pracovního života. Nemohli byste mi vysvětlit, co znamená partner s finančím a bez finančího příspěvku? A musíme při podávání žádosti mít partnera? Děkuji a s pozdravem Machová

Re: Dobrý den, v rámci vypsané výzvy, kterou zmiňujete( OP LZZ, výzva č. 76 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života)  není nutné podávat projekt ve spolupráci s partnerem. Pokud se tak však rozhodnete, v rámci výzvy jsou přípustné dva typy partnerství a to partner s finančím příspěvkema partner bez finančího příspěvku. Vprvním případě to znamená, že tento typ partnera přijímá prostřednictvím příjemce část finančí podpory na realizaci věcných projektových aktivit. V druhém případě se partner podílí na realizaci věcných aktivit projektu(např. formou konzultací, odborné garance apod.) a není mu poskytován žádný finanční příspěvek na realizaci projektu.Více informací i o partnerství v projektové žádosti naleznete na www.esfcr.cz , výzva č. 76 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života, viz. partnerství. Přejeme hodně úspěchů.

 

 
Kalivoda: Dobrý den, je možné žádat o dotaco z EU, konkrétně v rámci vypsané výzvy č.76, pokud jsme nezisková organizace? Děkuji za odpověď

Re: Dobrý den, o dotaci v rámci vypsané výzvy OP LZZ  může být žadatelem nestátní nezisková o rganizace. Vymezení žadatelů o finančí podporu naleznete přímo ve výzvě č. 76 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života v bodě 3.3 na stránkách www.esfcr.cz. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů.
 
Šeberová J: Dobrý den, ráda bych se zeptatal, jestli je ještě možné se přihlásit na vaši konferenci 22.6. v Brně? Děkuji
 
 
Re: Dobrý den, na konferenci 22.6.2011 v Brně s názvem "Firemní školka? Proč to nezkusit!"je možné se ještě přihlásit. V případě zájmu prosím vyplňte přihlášku na našich webových stránkách www.budujemeskolky.cz, odkaz konference-přihláška. Děkujeme a budeme se těšit na setkání.


 
Petrásková M: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, do jaké výše je možné čerpat na jeden projekt v rámci vypsané výzvy č. 76, OP LZZ ? Děkuji za odpověď.
 
 
Re: Dobrý den, v rámci vypsané výzvyOP LZZ  č. 76 Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života je minimální výše podpory na jeden projekt 1 500 000 Kč a maximální výše podpory je 8 000 000 Kč. Celková částka pro tuto výzvu je 450 000 000 Kč. V rámci této výzvy nesmí jeden žadatel podat více než tři žádosti o finančí podporu z OP LZZ. Další informace k vypsané výzvě naleznete na www.esfcr.cz. S pozdravem a přáním mnoha úspěchů. 
 
Soňa H.: Dobrý den, doslechla jsem se, že je možné čerpat dotace z EU na vybudování firemní školky. Je možné získat nějaké podrobnější informace? Děkuji

Re:
Dobrý den, veškeré potřebné informace o dotacích z EU najdete na webových stránkách www.esfcr.cz. V současné době je možné se přihlásit do aktuálně vypsané Výzvy č. 76 v rámci OP LZZ,  Rovné příležitosti žen a mužů na trhu práce a slaďování pracovního a rodinného života. Přejeme hodně úspěchů.
 
E. Jelínková: Dobrý den,obracím se na vás s dotazem. Ráda bych zřídila jesle a chci se zeptat: Jaké jsou předepsané legislativní podmínky - kdo může být zřizovatel jeslí, jaké musí být splněny veškeré podmíny pro zřízení a provoz jeslí / hygiena, strava, personál /.Velmi děkuji za odpověď. s pozdravem E. Jelínková

Re: Dobrý den, jesle jsou zdravotnická zařízení, zřizovaná dle zákona č. 20/1966 – o péči o zdraví lidu. Vypsat vám všechny hygienické, provozní a personální podmínky vysoce převyšuje možnosti naší internetové poradny. Možná by pro Vás bylo jednodušší provozovat zařízení dle chystaného zákona o službách péče o děti, které připravuje MPSV. Zařízení budou určena dětem ve věku 0-7 let a nároky na provoz a personál se budou odvíjet od kapacity zařízení a stáří umístěných dětí. Zřizovatelem mohou být právnické osoby (včetně neziskových organizací, zaměstnavatelů, atp.) a podmínkou je, že zařízení bude provozováno nekomerčně, tzn. výše příspěvků od rodičů bude pokrývat náklady na provoz, nikoliv sloužit k tvorbě zisku. Přejem hodně úspěchů

 
Lucie: Dobrý den, zakládáme soukromou školku a moc prosím o radu ve dvou věcech. Je opravdu nutná rekolaudace stávajících prostor, kde se školka bude provozovat? V našem případě rodinný dům, určený k bydlení. Pokud ano, jak je možné, že jsou v našem okolí školky v rodinných domech, které rekolaudaci nemají? A druhá věc se týká toalet, dle zákona má být ve školce jeden záchůdek a jedno umyvadlo na pět dětí, ale opět, je to nutné v každém případě? Vždy musíte vyměnit "normální" záchod za záchody dětské? A zase, pokud ano, jak je možné, že jsou školky, které toto nemají a mají jak u záchodu, tak u umyvadla přistavěný stupínek? Závěrem tedy, je nějak možné oficiálně provozovat soukromou školku v prostorech určených na bydlení a bez malých záchodů? Moc děkuji za Vaši odpověď.
 

Re: Dobrý den,bohužel se nemohu vyjadřovat k zařízením, která neznám. V současné době existuje mnoho zařízení, která nejsou provozována podle školského, ale živnostenského zákona, který rozlišuje pobyty dětí na krátkodobé (pod 4 hodiny denně) a dlouhodobé (nad 4 hodiny denně), k čemuž se vztahu jírůzné provozní podmínky. Ve vašem případě je podstatné podle jakého zákona hodláte zařízení provozovat a zda máte zájem o zapsání zařízení do rejstříku škol. Podrobné informace, včetně závazného stanoviska vám může poskytnou pouze příslušná hygienická stanice. Přejeme hodně úspěchů.

 
A. Komárková: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jak mám postupovat když by na školu v přírodě jely dvě učitelky a na funkci vychovatelky by jela maminka, která je na úřadě práce, tudíž ji nemohu proplácet mzdu. Je to možné vůbec takto praktikovat? Děkuji
 
Re:Dobrý den, jedná se velice specifický dotaz, který nesouvisí přímo s našíčinností, přesto se Vám pokusím odpovědět.
Při řešení vaší situace musíte zohlednit dvě zcela odlišné problematiky. První se týká výplaty odměny osobě, která pojede jako vychovatelka na školu v přírodě. Přestože je pani na úřadu práce, můžete jí vyplatit mzdu, jen současně v témže měsíci nemůže pobírat podporu v nezaměstnanosti. Tzn. v praxi si nezaměstnaní musí vybrat, zda pobírat mzdu nebo podporu v nezaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že nevím v jaké výši paní pobírá podporu a kolik jí můžete poskytnout jako odměnu za
práci na škole v přírodě,nelze určit, která varianta je pro ní výhodnější. Samozřejmě bych doporučovala, aby paní vše probrala s příslušnou pracovnicí ÚP.
Druhá otázka se týká odpovědnosti osob v pracovně-právním vztahu za svěřené děti. V případě, že vychovatelka nebude v žádném pracovně-právním vztahu ke škole, pro kterou vykonává funkci vychovatelky na škole v přírodě, nelze na ní vztahovat stejný postup při uplatňování odpovědnosti za škodu, jako na běžné zaměstnance. Otevřenou pak zústává i otázka odpovědnosti školy za případné škody, které by vznikli této osobě při výkonu funkce vychovatelky - např. pokud by si v průběhu školy v přírodě při činnosti s dětmi způsobila úraz, který by jí bránil v další výdělečné činnosti. je-li to možné určitě bychom doporučovali smluvně tento vztah upravit. S pozdravem
 
 
Škodová: Dobrý den, děkuji za odpověď. Ještě by mne zajímalo, zda je nutné živnostenské oprávění  na tuto
činnost i v případě O.P.S. Předem děkuji
 

Re: Dobrý den, dokud nebude platit zákon nekomerčních službách péče o děti, pravděpodobně ano. Jde o to, že budete vybírat za služby peníze, tzn. jednak musí být nějak právně upraveno postavení odběratelů služeb, dále musíte nějakým způsobem evidovat příjem a výdej peněz, aby nebylo vaše činění považováno za nekalé podnikání (snaha vyhnout se platbě daní).Tuto otázku nejlépe konzultujte s živnostenským úřadem.
Trošku nerozumím vaší obavě (možná to ani obava není) z toho, že byo.s. nebo o.p.s. mělo mít živnostenské oprávnění. Tyto organizace často živnosteský list mají a nijak je to neomezuje v činnosti. Příjem sedaní, až ve chvíli, kdy zisk přesáhne zákonem danou částku. Přejeme hodně úspěchů a hezký den.

Škodová: Dobrý den, můj dotaz:chtěli bychom založit Denní centrum jako občanské sdružení-neziskové. Hlídání dětí bude za úplatu která se vrací do centra. Potřebujeme živnostenské oprávnění? Předem děkuji za odpověď.

 

Re: Dobrý den,v případě, že poskytujete (i v rámci občanského sdružení) služby za úplatu, musí vždy existovat právní rámec, na základě kterého stanovujete cenu, vymezujete rozsah služeb, evidujete příjmy, případně mají odběratelé služeb možnost je reklamovat, stěžovat si, atp.. V současné době toto vlastně nelze bez živnostenského oprávnění.
Na MPSV vzniká zákon o službách péče o děti, na jejichž základě bude možno provozovat nekomerční služby hlídání dětí za úplatu (tzn. cílem provozu zařízení není zisk, ale pokrytí nákladů). Podle tohoto zákona budou moci i neziskové organizace tato zařízení zřizovat, aniž by musela mít živnostenské oprávnění. Zásadní podmínkou Ministerstva vnitra, které registruje občanská sdružení, však bylo, aby se jednalo o vedlejší, nikoliv hlavní činnost občanských sdružení. V případě, že vše poběží hladce, zákon by měl být účinný od 1.1 2012.S pozdravem a přejeme hezký den.Host:  Dobrý den, rádi bychom věděli, zda při budování firemní školky má smysl spojit se například s obcí. Napadá nás, že i tohle by mohl být jeden z případů,k němuž by mohlo docházet. Děkuji za odpověď.
 
Re:  Dobrý den, v případě, že se spojíte s MČ, obcí nebo krajem, budou pro Vás zásadní výhody:
a)proces zapsaní do rejstříku škol - v případě, že by se této funkce ujala obec nebudete muset zakládat samostatnou právnickou osobu (ani školskou) osobu - což zatím stále není vyjasněno, jak vyřešit.
b) pokud by "vaše" školka vznikla jako odloučené pracoviště existujícího a zapsaného zařízení bude vše jednodušší
c) veřejné školky mají od prvního roku zapsání do rejstříku škol nárok na 100% provozní dotace (soukromé dostávají první rok 60% normativu, další roky až 100%, jestliže mají nadprůměrné hodnocení školní inspekcí)

Otázkou je, jak by byla spolupráce právně ošetřena. V současné době je na vládě novela školského zákona, která by měla platit od 1.9. 2011. V jejím rámci dojde jen ke kosmetickým úpravám aktuálního stavu, ale důležitou je změna pravidla pro přijímání dětí do MŠ. Zatím bylo v podstatě právně nemožné vytvořit mateřskou školu jen pro děti zaměstnanců /protože by se v případě ostatních dětí jednalo o diskriminaci/. Novela proto nově umožní vytvářet školky pro konkrétní zaměstnavatele, aniž by to bylo považováno za diskriminující. 
Do budoucna přejeme hodně úspěchů a v případě dalších dotazů nás prosím kontaktujte.  
  
Zvonek: Dobrý den, chtěla jsem se pouze dotázat, zda existuje nějaká možnost pro maminku na rodičovské dovolené, že by dala dítě např. do denního centra (nebo ať se to zařízení jmenuje jakkoliv) na celý měsíc i v době, kdy pobírá rodičovskou dovolenou aniž by o tuto přišla?
Nebo platí pravidlo to jak vyplývá ze zákona tj.že dítě mladší 3 let smí pouze na 5 dní v měsíci na 4 hod. a u dětí 3,4 letých pouze na 5 dní v měsíci nebo 4 hodiny denně?
Je to pouze v názvu, že když použijeme soukromá mateřská škola to nejde, nebo i v případě, že zařízení pojmenujeme denní centrum, centrum a podobně? Moc děkuji
 
Re: Dobrý den, rodičovský příspěvek maminkám zůstává jen v případě, že o jejich dítě pečuje jiná fyzická osoba. V případě, že se jedná o právnickou osobu, je zcela jedno, podle jakého zákona je zřízena a jak se jmenuje. Přejeme hezký den a těšíme se na další spolupráci.

Marcela Pěčková: Dobrý den, jsem učitelka MŠ a velká příznivkyně firemních školek.Nejsem zvašeho kraje (i když z něho pocházím :-). Ráda bych oslovila některé podniky v našem městě s nabídkou na firemní školku - co mi můžete poradit, abych byla se svojí nabídkou co nejúspěšnější? Děkuji za odpověď, s pozdravem.Marcela Pěčková

Re: Dobrý den, firmy má smysl oslovovat jen ve chvíli, kdy máte jasný koncept toho,co by se dělo, pokud by vaši nabídku oslovené subjekty přijaliy- tzn. máte prostory, nebo je umíte zajistit, upravit v rámci firmy, máte představu o financování, způsobu provozování, atp.. Rádi bychom Vás pozvali na naši závěrečnou konferenci projektu "Budujeme firemní školky v JMK", kde je možné načerpat inspiraci a popřípadě prokonzultovat Vaše konkrétní představy. Informace ke konferenci i přihlášku naleznete na našich webových stránkách www.budujemeskolky.cz. Na konferenci je možné se přihlásit i v případě, pokud nejste z JMK. Přejeme hezký den a mnoho úspěchů s budováním firemní školky.
 
Aneta Putriková: Dobrý den, ráda bych se zeptala, jelikož kurz "jak budovat firemní školky" skončil, jestli se uskuteční další. Jelikož však nejsem z JHK ale z Kladna, běží podobný kurz i v Praze? Pokud ne, kde bych mohla získat potřebné informace, které byly na vašem kurzu k dispozici? Předem děkuji 
 
Re:Dobrý den, projekt "Budujeme firemní školky v JMK" bohužel běží pouze v Jihomoravském kraji a je tedy určena pouze pro firmy či osoby s působností v JMK. Poslední seminář v rámci projektu proběhl již v lednu 2011. Vzhledem k tomu, že projekt se blíží ke konci, chystáme závěrečnou konferenci v Brně. Informace ke konferenci i přihlášku naleznete na našich webových stránkách www.budujemeskolky.cz. Na konferenci je možné se přihlásit i v případě, pokud nejste z JMK. Budeme se těšit na další spolupráci.

Aneta Putirková: Dobrý den, obracím se na Vás jestě s jedním dotazem. Pokud firma uvažuje o zřízení firemní školky, kdo je za tento projekt zodpovědný ? Existuje ve firme člověk, který spolupracuje s organizacií jako jste vy a pomahá tímto celý projekt realizovat? Zajímá mě, kdo se kurzu " budujeme firemni skolky" z řad zamestnavatelů účastnil. Mám totiž zájem pracovat na takovém projektu. Mockrát děkuji.

Re
: Dobrý den, každý posílá z firmy někoho jiného (ředitel, pracovník HR, personalista, atd...) Každá firma se sama rozhoduje, koho pověří vybudováním firemní školky, rovněž tak se i liší míra samostatného rozhodování, kompetencí a odpovědností... Přejeme hodně úspěchů při hledání uplatnění v oboru firemních školek.

  
Petra Nečasová: Dobrý den, mám dva syny, jeden 4,5 roku, druhý 2 roky. Na mladšího syna ještě pobírám rodičovský příspěvek. Staršího syna bych chtěla dát od září do školky a s mladším budu ještě doma do jeho tří let. Chci se zeptat zda starší syn může být ve školce celý den aniž bych přišla o rodičovský příspěvek. Moc díky za odpověď a přeji krásný mnoho úspěchů

 


Re:Dobrý den, sice Váš dotaz nesměřuje přímo k tématu firemních školek, ale pokusíme se Vám co nejlépe odpovědět. Pokud pobíráte rodičovský příspěvek na mladšího syna, tak pokud nebude kolektivní zařízení navštěvovat on, dávka se vám nebude krátit. Přejeme hezký den.

Šárka:Dobrý den, jsem na rodičovské dovolené se dvěma dětma, čekáme třetí. Staršímu synovi budou v červnu 3 roky a zatím navštěvuje školku jen 5 dní v měsíci, abych nepřišla o rodičovský příspěvek. Od září bych ho ale chtěla začít dávat do školky každý den, a to i s odpoledním spaním (tzn. déle než 4 hodiny), a chtěla bych se zeptat, zda kvůli tomu nemůžu přijít o rodičovský příspěvek (na RD budu s dalšíma dvěma dětma). Dále bych se také chtěla zeptat, zda můžu na RD provozovat samostatně výdělečnou činnost aniž bych o příspěvek přišla. Moc děkuji za odpovědi.
  
Re:Dobrý den, Váš dotaz sice nesměřuje k tématu firemních školek, ale pokusíme se vám odpovědět.
Pokud nebude navštěvovat kolektivní zařízení dítě, na které pobíráte rodičovský příspěvek, nebude se Vám dávka krátit. Co se týče možnosti přivydělávat si k rodičovskému příspěvku, v současné době není žádné finanční omezení. Jedinou podmínkou zůstává, že dítě, na které příspěvek pobíráte nenavštěvuje kolektivní zařízení déle, než jsou limity uvedené
v zákoně. Během tohoto roku se chystají různé legislativní změny, proto sledujete stránky Ministersave práce a sociálních věcí www.mpsv.cz., kde budou pravidelně zveřejňovány legislatovní změny. Přejeme hezký den.

  
D. Prušková: Dobrý den, zajímalo by mě zda si můžu zřídit firemní školku ve spolupráci s obcí? Resp. zda by bylo možné v malé obci zřídit školičku cca pro 10 dětí, ale protože je to na provoz státní školky málo, nazvali bychom ji firemní. Obec je ochotna spolupracovat jak poskytnutím prostor, tak finančně.Zřizovatelem by byla osoba s živnostenským právněním - firma, ale služby by se poskytovaly všem dětem v obci, nikoli zaměstnancům této osoby - firmy. Děkuji za odpověď
 

Re:Dobrý den, v současné době v legislativě neexistuje žádné vymezení firemní školky, tudíž by toto zařízení nemělo z pohledu financování a dotací žádné výhody oproti soukromému zařízení. Informace, které byly publikovány v posledních dnech v mediích o podpoře firemních školek, se týkají pouze zařízení zapsaných v rejstříku školských zařízení (tzn.
splňující veškerá kriteria, jako školky státní).
Určitě je ale možno zařízení vybudovat a najít nejvhodnější model, který bude efektivní a zároveň ekonomicky přijetelný. K tomu, abychom vám mohli ten nejvhodnější model nabídnout. K tomu však potřebujeme více informací, proto nás prosím kontaktujte telefonicky. S přáním hezkého dne.

Filip V.: Je možné, aby se cizinka (občanka EU) starala o děti ve školce v přírodě a pracovala na ŽL, i když nemá vzdělání v oboru? Jinými slovy, spadá takováto učitelka v mateřské školce pod volné živnosti a jaké ne/jsou odlišnosti pro cizince?

 

Re: Dobrý den, pokud chce jakákoliv osoba pracovat v mateřské škole zapsané ve školském rejstříku, musí mít odpovídající vzdělání (dosažené odborné vzdělání v oblasti předškolní výchovy a prokázat znalost českého jazyka).
Existuje rovněž volná živnost opravňující starat se o děti starší 3 let (mezi opravněné činnosti v rámci této živnosti patří mimoškolní výchova, zajišťování výchovných, relaxačních a vzdělávacích programů, dohled nad dětmi, pořádání zotavovacích akcí). Z uvedeného vyplývá, že osoby s tímto živnostenským listem nejsou považovány za pedagogy (ani preprimární nebo primární výchovy), ale mohou pracovat jako vychovatelé, družinářky, v rámci volnočasových aktivit, atp.. Jediným omezením v tomto případě je věk dětí nad 3 roky.
Pokud má uvedená osoba živnostenské oprávnění vydané v ČR, neměl by být žádný problém vykonávat funkci vychovatelky, dozoru nad dětmi, atp. v rámci školky v přírodě. Rozdíl by neměl být ani v situaci, kdy je cizinka. Jen bychom doporučovali při sepisování smlouvy se školkou ohlídat vymezení práv a odpovědnosti, kdo a v jaké výši bude uzavírat pojistku za způsobené škody, atp.. Přejeme příjemný den.


Mléčková K.: Dobrý den, budete ještě pořádat kurz o budování firemních školek v JMK? Případně v jakém termínu? Zajímám se o toto téma..děkuji 
 
Re: Dobrý den,bohužel poslední seminář našeho projektu již proběhl v lednu. V červnu letošního roku bude uspořádána závěrečná konference projektu, kam je možné se v případě zájmu bezplatně přihlásit. Přihláška na konferenci bude uveřejněna začátkem března na našich webových stránkách. V případě zájmu o další informace k projektu nás kontaktujte e-mailem Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript nebo telefonicky 773 240 146. Děkujeme a přejeme hezký den
 
 
Centrum  Pohoda: Prosím o informaci, jestli mi nebude odebrán rodičovský příspěvek, když nastoupím do práce a nechám své 2leté dítě hlídat v Občanském sdružení, které provozuje Službu-hlídání dětí předškolního věku dle živn. zák. č.79 Služby pro rodinu a domácnost.
 

 

Re: Dobrý den, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře upravuje podmínky poskytování rodičovského příspěvku. Podmínkou nároku na rodičovský příspěvek je, že dítě mladší 3 let nenavštěvuje jesle nebo jiné zařízení pro děti předškolního věku déle než 5 kalendářních dnů v kalendářním měsíci. Otázkou je tedy, zda vaše dítě pobývá v kolektivním zařízení a jak dlouho, nebo je hlídání provozováno ve vaší domácnosti. Dle konzultace z MPSV není rozhodující právní forma zařízení (jesle,
soukromá školka, zařízení provozované neziskovou organizací), ale podmínky a délka docházky.

Hlídání dětí předškolního věku dle živn.zák. č.79 Služby pro rodinu a domácnost, má mít charakter krátkodobého a příležitostného hlídání nikoliv kontinuální činností. Proto jsou-li děti mladší 3 let pravidelně a déledobě hlídány, má mít provozovatel živnostenské oprávnění k provozování vázané živnosti péče a výchova dětí do 3 let věku, nikoliv vámi uváděné živnostenské oprávnění na volnou živnost. Přejeme hezký den.

 

 

Paterová: Náš syn(4,5 let) stále odmítá malovat. Máme vyhledat odbornou pomoc nebo konzultovat ve školce? Děkuji


Re:Dobrý den, v případě, že Váš syn navštěvuje školku, bychom doporučili konzultovat nejprve s personálem. Je možné, že ve školce tyto aktivity plní bez problémů. Odborný perzonál Vám může poradit, jak i jinými aktivitami rozvíjet jemnou motoriku vašeho dítěte. Školka je také dostatečně kompetentní, aby Vám poradila, kdy už je potřeba se s touto problematikou obrátit na odborníky a popřípadě Vám na některé doporučit kontakt. Přejeme hodně úspěchů. 

 

Benešová Jana: Chtěla bych se zeptat, jestli je možné se domluvit se školkou, když dítě vyžaduje speciální stravu, např. bezlepkovou dietu?


Re: Dobrý den, po dohodě se školkou je možné se domluvit, že dítěti budete nosit vlastní stravu. Některé školky požadují, aby dítě navštěvovalo školku pouze v dopoledních hodinách a rodič si dítě vyzvednul ještě před obědem. Přejeme hezký den.

 

 

Musil O.: Chtěl bych se informovat, zda je v zákoně upravena možnost zúčastnit se, popřípadě se podívat na průběh programu ve školce?

 

Re: Dobrý den, ano ze zákona tato možnost je. Naopak je žádoucí, pokud rodič projeví zájem, se školkou v mnoha směrech spolupracovat. Děkujeme a přejeme hezký den

 

 

Petroušová T.: Dobrý den, měla bych dotaz, jak je to s financování firemních školek? Například když se jedná o univerzitní školku? Děkuji za odpověď.


Re: Dobrý den, firemní školka může být financována z několika zdrojů. Pokud je zapsána do rejstříku škol, má možnost žádat o dotace na mzdy perzonálu. Dále je možné školku financovat z peněz z EU ze získaného grantu, například po dobu jejího pilotního provoze, než se školka zaběhne. Pokud se jedná například o "univerzitní školku", je z větší části dotována z peněz univerzity, z části je také dofinancována rodiči dětí, které zařízení navštěvují.

Přejeme hodně úspěchů při realizaci fireamní školky.

 

Pazourek : Chtěl bych se dotázat, jaké jsou výhody pro zaměstnavatele, pokud se rozhodně zřídit firemní školku?

 

Re: Dobrý den, výhod může být uvedeno hned několik:

-možnost pružněji zorganizovat pracovní dobu zaměstnanců, aniž by to narušovalo jejich rodičovské povinnosti

- výhoda oproti konkurentům při výběru potenciálních zaměstnanců

- doplňková činnost v oblasti rozvoje lidských zdrojů

- vyšší identifikaci zaměstnanců s firmou a firemní loajalita

- nižší náklady na opakované výběry a zaškolování personálu

- sociálně odpovědné chování firmy

Přejeme hodně úspěchů a příjemný den

 

 

Holá M.: Dobrý den, chtěla jsem se informovat jestli je nějaký rozdíl mezi programem firemní školky a stání mateřské školy? Děkuji

 

Re:Dobrý den, u firemních školek je kladen důraz na stejnou kvalitu výchovně-vzdělávacího programu jako u mateřských škol zřizovaných státem. Výhodou u firemních školek může být provozní doba, která je přizpůsobena požadavkům rodičů-zaměstnanců. Přejeme hezký den a budeme se těšit na další spolupráci.

 

 

Holešovská: Mohu se zeptat, zda jsou soukromé školky kontrolovatelné školní inspekcí?

 

Re: Dobrý den, soukromé školky podléhají kontrole školní inspekce pouze v tom případě, pokud jsou zapsány do rejstříku škol., bez ohledu na právní formu zřizovatele. Děkujeme za doat a přejeme hezký den.

 

J. Teichertová: Dobrý den, jsme s.r.o-čko a provozujeme soukromou mateřskou školku na základě živnosti volné\"mimoškolní výchova...\", provozovnu máme jako školku rekolaudovanou. Nyní jsme si zřídili živnost vázanou na hlídání dětí do 3 let věku a zajímalo by mě, zda-li musím provozovnu rekolaudovat znova na jesle nebo je platná stávající kolaudace.Děkuji za odpověď.


 

Re:Dobrý den, o jesle se nejedná, protože ty jsou považované za zdravotnické zařízení. Omezení volné živnosti je zaměřeno nikoliv na provozní podmínky živnosti, ale kvalifikační předpoklady provozovatele. S pozdravem a přáním hezkého dne.

 

P. Petržela: Dobrý den, rád bych se informoval, zda je možné v rámci vašeho projektu konzultovat stavební úpravy v naší firmě v rámci vybudování firmení školky. Děkuji za odpověď a přeji hezký den

 

Re: Dobrý den, v rámci našeho projektu je možné poskytovat tyto služby vybraným firmám zařazeným do projektu. Konzultace jsou pro každou firmu individuální a plánovány dle jejích potřeb v rozsahu až 40 hodin. Stačí si domluvit schůzku a upřesnit požadavky. Hezký den a budeme se těšit na další spolupráci.

 

 

P. Kubíčková: Dobrý den, chtěla jsem se informovat, zda je možné někde dohledat informace k založení mateřského centra?

 

 

Re: Dobrý den, existuje Síť mateřských center (www.materska-centra.cz) kde lze zjistit veškeré potřebné informace k MC (včetně možnosti zřizování). S pozdravem a přáním hezkého dne.

 

 

L. Tomešová: Dobrý den, našla jsem na vašich stránkách aktualitách odkaz na seminář, program, ale nikde jsem nenašla datum konání této akce. Kdy se tedy tato akce bude konat? Děkuji Vám za odpověď.

 

Re: Dobrý den,poslední seminář našeho projektu chystáme na leden příštího roku (pravděpodobně 17. a 18.1.2011). Datum bude upřesněno na našich webových stránkách, odkaz aktuálně. Můžete už nyní zaslat vyplněnou přihlášku a my Vás
na seminář zaregistrujeme. Před seminářem jsou zájemcům rozesílány ještě upřesňující informace. Budeme se těšit na další spolupráci.

 

Výchová P.: Dobrý den chtěla jsem se zeptat, jaká právní forma je při zakládání firemní školky lepší. Fyzická nebo právnická osoba?

 

Re: Dobrý den, v podstatě to není žádný rozdíl, co se týče samotného vybudování a provozu zařízení. Rozdíly jsou zejména v přístupu k úvěrům u bank, ručením za případné dluhy, atp. Je na vašem uvážení popřípadě se poradit s někým, kdo se zabývá podnikáním. Obrátit se v tomto případě můžete i na našeho partnera v projektu-Regionální hospodářskou komoru Brno. S pozdravem a budeme se těšit na případnou spolupráci.

 

Novák: Chtěl bych se zeptat na potřebu kvalifikace personálu ve firemní školce a dále jak se řeší případná odpovědnost za dítě-např. když se ze školky ztratí-resp. stala se situace, kdy rodič dítě do školky nepředal, tomu se ztratilo dítě, nicméně na policii nahlásil, že se ztratilo ze školky.

 

Re:Dobrý den, pokud firemní školka není zapsaná v rejtříku škol není kvalifikace a počet personálu žádným právním předpisem upraven. Vše záleží na provozovateli (jakým způsobem své zařízení koncipuje) a rodičích, zda nabídku provozovatele budou považovat za dostačující a službu využijí.

Co se týče odpovědnosti za děti. Za dítě je odpovědná osoba, kterému dítě bylo svěřeno. Tzn. předáním dítěte do péče školky přebírá zařízení i odpovědnost za dohled nad dítětem. Předpokládám, že s rodiči budete mít uzavřenou nějakou smlovu o poskytování služeb, kde jsou vydefinovány i práva a povinnosti provozovatele školky. Co se týče konkrétního předání dítěte do školky, řeší tuto situaci i veřejné školky, např. podepsáním prezenční listiy (při předání dítěte, při vyzvednutí dítěte, apod.).

 

A. Jiráčková: Dobrý den, měla bych dotaz, jaké jsou hygienické podmínky pro mateřská centra (chodí rodiče s dětmi) a pokud bychom tam chtěli i děti hlídat (např. v dopoledních hodinách)?


 

Re:Dobrý den, provoz zařízení předškolní péče vymezuje vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která byla novelizována vyhláškou

č. 343/2009 Sb. Zde jsou vymezeny veškeré hygienické a provozní podmínky-velikost a vybavení vnitřních i venkovních prostor v souladu s kapacitou zařízení, požadavky na sanitární zařízení, denní režim zařízení atp.

 

  

 

M.Klus: Dobrý den, obracím se na vás s dotazem. Jsme nezisková organizace poskytující službu sociální rehabilitace. Zvažujeme otevřít pro naše uživatele koutek pro hlídání jejich dětí. Tzn. byla by zde místnost, kde by klient/ka mohla nechat své dítě k pohlídání, zatímco by se 2-3 hodinky denně sociálně rehabilitovala. Takové hlídání by bylo pouze pro naše uživatele a bylo by zdarma. Je třeba i v takovém případě živnostenský list? Jaké náležitosti(dokumentace, oprávnění, registrace, hygiena,...apod.) jsou k tomu potřeba?


 

 

Re:Dobrý den, pokud zařízení není provozováno na komerčním základě, tzn. služby nejsou klienty hrazeny, není potřeba živnostenského oprávnění. V současné době zákon vybavení a hygienické podmínky nekomerčně provozovaných zařízení neupravuje. Jedná se o dohodu mezi vámi a vašimi klienty. Informace o hygienických nárocích formálních zařízení péče o předškolní děti najdete ve vyhlášce č 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která byla novelizována vyhláškou č. 343/2009 Sb.

 

 

 

Petra K.: Dobrý den, chtěla bych se zeptat, jaké jsou konkrétní hygienické požadavky na zařízení poskytující hlídací služby pro děti ve věku od 2,5 do 6 let v režimu krátkodobého pobytu, tj. do 4 hodin denně?


 

 

Re:Dobrý den, podmínky pro provoz zařízení předškolní péče vymezuje vyhláška č. 410/2005 Sb. O hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých, která byla novelizována vyhláškou

č. 343/2009 Sb. Zde jsou vymezeny veškeré hygienické a provozní podmínky-velikost a vybavení vnitřních i venkovních prostor v souladu s kapacitou zařízení, požadavky na sanitární zařízení, denní režim zařízení atp.

 

 

 

Petra K.: V případě, že se občanské sdružení rozhodne provozovat poskytující mimo jiné i "hlídací" služby pro děti od 2,5 do 6 let v režimu krátkodobého pobytu do 4 hodin denně, je nezbytné pro tuto činnost vyřizovat živnostenská oprávnění? Pokud ano, jaká? V rámci stanov máme vymezeny obecné cíle v podobě podpory vzniku a prosperity takových zařízení a spolupráce s nimi.

 

Re:Dobrý den, stanovy pouze obecně vymezují obsah činností, které může danný subjekt vykonávat. Živnostenské oprávnění slouží k podnikání. Zjednodušeně lze říci, že živnostenský list potřebuje, bude-li dané služby poskytovat na komerčním základě, tzn. budou-li placené. Více by Vám mohli poradit na živnostenském nebo finančním úřadě, případně na Ministerstvu vnitra, které stanovy registruje.

 

 

Lucie: Chceme zřídit firemní zařízení pro děti našich zaměstnanců. Je při zřizování rozhodující pro jak staré děti bude zařízení vybudováno?


 

Re:Dobrý den, zařízení péče o děti předškolního věku se mohou rozdělovat na zařízení pro děti starší 3 let a mladší 3 let. Zařízení pro děti  mladší 3 let je možné provozovat dle živnostenského oprávnění - vázaná živnost pro péči  a výchovu o děti mladší 3 let. Zde je potřeba doložit odbornost zodpovědného vedoucího. Zařízení pro děti starší 3 let je možné provozovat dle živnostenského oprávnění - volná živnost-výchova dětí nad 3 roky věku. V první řadě je však nezbytné klást důraz na kvalitu zařízení, ve kterém budete péči o děti provozovat. Kvalitu určují jednak provozní podmínky, program a služby poskytované zařízením a samozřejmě složení a odbornost personálu.

 

 

Kerel M.: Mohou firemní školku navštěvovat i jiné děti, než jen děti zaměstnanců firmy?


 

Re:Dobrý den, vzhledem k efektivitě poskytovaných služeb vždy zřizovatelům doporučujeme vícezdrojové financování a maximální naplněnost zařízení vzhledem k jeho stanovené kapacitě. Jestliže jste schopni kapacitu doplnit dětmi z jiných firem, případně dohodou s obcí, je toto naprosto v pořádku a pro obě strany to může být jen výhodou.

 

 

 

Věra Č.: Jaké jsou hygienické podmínky pro vybudování firemní školky?


 

Re:Dobrý den, v případě, že je firemní zařízení péče o předškolní děti provozováno jako mateřská škola(v souladu se školským zákonem), jsou pro toto zařízení závazné hygienické normy uvedené v příslušné vyhlášce. Jestliže je zařízení provozováno podle živnostenského zákona a děti jsou v něm umístěny pravidelně, a to na dobu delší než 4 hodiny denně, vycházejí příslušné hygienické normy rovněž ze zmíněné hygienické vyhlášky pouze s drobnými úlevami.

 

 

 

Host: Je možné provoz firemní školky daňově odepisovat?


 

Re:Dobrý den, daňově lze v současné době odepisovat pouze zařízení zapsané v rejstříku škol. Zařízená, která jsou provozována dle živnostenského zákona, v současné době daňově odepisovat nelze.

 

 

 

Hroník O.: Je možné získat někde finanční podporu na zařízení Firemní školky?


 

Re:Dobrý den, ano je to možné. Finanční podporu lze čerpat na vybudování i pilotní provoz Firemní školky. Více informací naleznete na www.esfcr.cz.

 

 

 

Dana Malá: Co znamená udržitelnost v projektech ESF?

 

Re:Dobrý den, udržitelnost v projektech v ESF znamená, že daný projekt, který byl finančně podpořen z prostředků EU, musíte dle stanovených parametrů (např. kapacita zařízení, kvalita a rozsah poskytovaných služeb) provozovat určité období na vlastní náklady, případně s příspěvky klientů. V každé grantové výzvě je toto období specifikováno, většinou se jedná o 3-5 let.  Tzn., dostanete-li příspěvek na vybudování a provoz firemní mikroškolky, grantová výzva Vám určí, jak dlouho ji minimálně ještě musíte provozovat po skončení čerpání dotace z vlastních prostředků.

 

 

 

Pavla H.: Dětské tábory- jaké jsou požadavky na personál, kolik vedoucích musí být na jaký počet dětí?

 

Re:Dobrý den, podmínky pro organizování a provozování dětských táborů, určuje vyhláška 106/2001 Sb. o hygienických požadavcích na zotavovací akce pro děti. Tato vyhláška určuje povinnosti provozovatele, prostorové podmínky, způsob zajištění stravy a vody, nakládání s odpady, režim dne atp. Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy akredituje organizace, které poskytují základní kurz pro hlavní vedoucí dětských táborů. Zde se seznámíte s veškerou základní legislativou a dalšími odbornými a pedagogickými doporučeními. Provozování dětských táborů je volná živnost.

 

 

 

Lucie: Jakým způsobem se dají získat dotace na mzdy pro firemní školku?

 

Re:Dobrý den, je-li firemní školka zapsaná do rejstříku škol je možno požadovat dotaci na mzdové náklady, provozní a investiční náklady si hradí zřizovatel sám. Není-li zařízení zapsáno do rejstříku škol, nemá zřizovatel nárok na žádné pravidelné dotace, ale může využít dotačních programů z ESF na časově omezené období.

 

 

 

 

Host: Jakou kvalifikaci musí splňovat osoba žádající o vázanou živnost pro péči o děti mladší 3 let?

 

Re:Dobrý den, kvalifikační kriteria pro vázanou živnost jsou uvedena v příloze živnostenského zákona, jedná se o zdravotnický personál (dětské sestry, porodní asistentky, záchranář), dále pak pracovníky sociálních služeb (sociální pracovník, pracovník v sociálních službách). Z uvedených profesí je možno formou rekvalifikačního kurzu získat oprávnění k výkonu povolání pracovník v sociálních službách.

 

 

 

 

Jakub J.: Může si firma daňově odepsat provoz firemní školky?

 

Re:Dobrý den, v současné době lze daňově odepisovat pouze provozování zařízení zapsaného do rejstříku škol. Jestliže je zařízení provozováno dle živnostenského zákona v současné době daňové odpisy nejsou možné.

 

 

 

 

Jakub J.: Může si firma daňově odepisovat příspěvek zaměstnanci na školku (např. jestliže zaměstnanec využívá služeb soukromých školek a potřebuje dorovnat náklady)?

 

Re:Dobrý den, i v tomto případě jsou daňově uznatelné náklady jen na zařízení zapsané do rejstříku škol. Některé firmy tuto situaci řeší v rámci tzv. cafaterie, kdy příspěvek na pobyt dítěte v předškolním zařízení zařadí do systému mimomzdových benefitů a je jen na rozhodnutí zaměstnance, jak jej čerpá (např. příspěvky na fitness, masáže, vzdělávání, dovolenou, atp.).

 

 

 

Kamila Č.: Jsou mírnější hygienické a další nároky na provoz centra pro děti na méně než 4 hodiny denně?

 

Re: Dobrý den, v případě, že zařízení poskytuje péče o děti méně než 4 hodiny denně, jedná se o tzv. krátkodobý provoz a provozní i hygienické nároky jsou mírnější. Při zřizování takovéhoto centra je potřeba zvážit jeho vytíženost a využitelnost rodiči, protože to znamená, že maminky nemohou nastoupit ani na poloviční úvazek (je potřeba započítat cestu z/do místa výkonu práce).

 

 

Petra M.: Může mateřské centrum fungovat zároveň i jako "Firemní školka"?

 

Re: Dobrý den, mnohá mateřská centra poskytují rozsáhlé služby a mají několik zaměstnanců/kyň. MC pak tedy může fungovat jako firemní školka pro vlastní zaměstnance/kyně, případně může své služby nabízet nasmlouvané firmě. Vždy záleží na konkrétních prostorových a provozních možnostech MC a rozsahu činností, které mu umožňují stanovy.

 

 

 

 

 

Host: Kde je možné absolvovat rekvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách a jaká ke orientačně jeho délka a cena?

 

Re:Dobrý den, databázi akreditovaných kurzů v sociální oblasti vede MPSV. Zde můžete zjistit nejbližšího realizátora kurzu dle vašeho bydliště. Případně se můžete obrátit na příslušný úřad práce. Průměrná délka kurzu je cca 160 hodin, včetně praxe. Ceny kurzů se pohybují od 8.000,-Kč až do 13.000,-Kč, v některých regionech jsou podpořeny z prostředků ESF a mohou být tedy dotovány. Vše je potřeba zjistit u příslušného realizátora nebo úřadu práce.

 

 

  

Jana Holá: Jak je v současné době upravena možnost tzv. "svépomocného hlídání"?


 

Re:Dobrý den, v současné době tento institut není žádným způsobem legislativně upraven. První teze právní úpravy byly zmíněny v tzv. „Prorodinném balíčku MPSV“, který bude teprve znovu projednáván.

 

 

 

Plachá M.: Máte nějaké informace o záměrech vlády v oblasti mikroškolek a firemních školek?

 

Re:Dobrý den, dle našich dosavadních informací je ministr práce a sociálních věcí rozhodnut podpořit zjednodušení legislativy a daňových podmínek pro firemní školky a mikroškolky. Napomoci by mělo kromě jiného uzákonění tzv. vázané živnosti pro provozování miniškolek. Podrobnější informace by měly být postupně zveřejňovány na stránkách MPSV.

 

 

 

Pavla H.: Jak je to s proplácením rodičovského příspěvku v případě, že maminka dítěte mladšího 3 let využívá služeb firemní školky?

 

 

Re: Dobrý den, zákon o státní sociální podpoře, na základě kterého je vyplácen rodičovský příspěvek, jako podmínku pro vyplácení dávky určuje povinnost celodenně o dítě pečovat. Osobní péči je možno nahradit péčí způsobilé, zletilé fyzické osoby. V případě, že dítě je umístěno (nad rámec zákonem daných časových limitů) do kolektivního zařízení bez ohledu na právní formu zřizovatele, o příspěvek rodiče přichází.

 

 

 

 

Pavla H.: Je povinností provozovatele firemní školky hlásit na úřad, žeslužeb využívají rodiče dětí mladších 3 let(kvůli vyplácení rodičovského příspěvku)?

 

Re:Dobrý den, odpověď zní ne. Tuto povinnost nemá provozovatel zařízení, ale rodič, který dávku pobírá. Provozovatel zařízení má povinnost vést evidenci docházky dětí, zejména z důvodů prokázání

fakturovaných služeb rodičům, případně pro kontrolu finančního úřadu.

 

 

 

 

MC: Mohou se do financování firemní školky zapojit i další subjekty?

 

Re:Dobrý den, ano, pro zřízení a provozování firemní školky se může spojit více firem (např. technologickém parku), nebo lze využít kofinancování odborovou organizací, atp..

 

 

 

 

Katka: Kdy bude schválen tzv. prorodinný balíček?

 

Re:Dobrý den, bohužel na tuto otázku Vám v současné chvíli nemůžeme odpovědět. Zatím není známo, zda bude „baliček“ schvalován v podobě, ve které byl před více jak rokem navržen, či zda v něm budou učiněny nějaké změny. Balíček je v kompetenci MPSV, které by mělo poskytovat průběžné informace.

 

 

 

 

Irena: Je možno do firemní školky přijímat i jiné děti, než jen děti zaměstnanců?

 

Re:Dobrý den, z podstaty firemních školek, nevyplývají žádná omezení v této oblasti. Naopak vzhledem k efektivitě poskytovaných služeb vždy zřizovatelům doporučujeme vícezdrojové financování a maximální naplněnost zařízení vzhledem k jeho stanovené kapacitě. Jestliže jste schopni kapacitu doplnit dětmi z jiných firem, případně dohodou s obcí, je toto naprosto v pořádku.

 

 

Irena: Je možno účtovat odlišné ceny za pobyt ve firemní školce dětem vlastních zaměstnanců a dětem ostatním?


 

Re:Dobrý den, ano, ale je-li zařízení provozováno komerčně, je vždy potřeba prokazatelně doložit, že žádný z klientů nebyl diskriminován. Tzn. nižší sazby pro děti vlastních zaměstnanců, jsou dorovnány příspěvkem zaměstnavatele – např. na provoz – nájem, elektřinu, služby, odpady.

 

 

 

 

Irena: Je možno účtovat odlišné ceny za pobyt dětí ve firemní školce dle jejich věku?

 

Re:Dobrý den, ano, v případě, že můžete prokazatelně doložit vyšší náklady na péči o dané dítě – např. děti mladší 3 let vyžadují menší počet personálu, jsou zde vyšší náklady na hygienické pomůcky, vybavení, atp. I zde by mělo být patrno, že se nejedná o diskriminační opatření.

 

Kratochvílová K.: Děti nad 3 roky

Jsou nějaké specifické požadavky na personál při hlídání dětí starších 3 let?

Re:Dobrý den, v první řadě je nezbytné klást důraz na kvalitu zařízení, ve kterém budete péči o děti provozovat. Kvalitu určují jednak provozní podmínky, program a služby poskytované zařízením a samozřejmě složení a odbornost personálu. Pro účely menšího denního centra není nutné, aby veškerý personál splňoval odborné předpoklady, které jsou běžné ve veřejných školkách, ale v každé směně by měl být dostatek kvalifikovaných odborníků (dle počtu dětí), které je možné doplnit o zaškolený pomocný personál.

 

Odstčilová M.: Zařízení pro malou firmu

Jsme malá firma a máme zájem vybudovat zařízení pro 5 dětí našich zaměstnankyň-maminek.Jaké jsou asi provozní náklady pro takto malé zařízení?

Re:Dobrý den, odpověď bohužel nelze zobecnit. Je potřeba zohlednit spousta faktorů-prostorové podmínky konkrétního zařízení, způsob stravování, zajištění venkovních prostor asamozřejmě vnitřních prostor(vlastní prostory, koupě, pronájem). Také záleží na věku dětí, které budou zařízení navštěvovat (mladší 3 let, starší 3 let). Ceny za jedno dítě měsíčně se pohybují průměrně okolo 8.000,- Kč/dítě měsíčně.

 

Radek P.: Benefity

Jaké jiné výhody kromě "Firemní školky" se dají nabídnout zaměstnancům-rodičům v rámci slaďování rodinných a profesních rolí ve firmě?

Re:Dobrý den, jako další výhodou či firemním benefitem se dá označit například práce z domova, pružná pracovní doba, příspěvky na hlídání dětí či organizování zájmových kroužků, dětských "firemních" táborů.

 

Pavla J.: Zařízení pro děti mladší 3 let

Re:Jakým způsobem lze provozovat zařízení pro děti mladší 3 let?

Dobrý den, zařízení pro děti mladší 3 let je možné provozovat dle živnostenského oprávnění - vázaná živnost pro péči  a výchovu o děti mladší 3 let. Zde je potřeba doložit odbornost zodpovědného vedoucího.

 

Host: Školka v přírodě

Může i firemní školka jezdit na "škou v přírodě"?

Re:Dobrý den, firemní školka funguje stejným způsobem jako každá jiná mateřská škola, proto je možné jezdit a na "školy v přírodě". Organizace školky v přírodě se řídí vyhláškou č. 106/2001 o hygienických nárocích na zotavovací akce (jako dětské tábory(. V ideálním případě je nejlepší uskutečnit !školku v přírodě" v areálech, které s tím mají zkušenosti a jsou pro tyto účely vybaveny a provozovány v souladu s uvedenou vyhláškou. Informace o těchto zařízeních jistě získáte na školském odboru příslušného městského nebo místního úřadu, kde mají zkušenosti se zajišťováním "školek v přírodě" pro obecní MŠ.

 

Mgr. Lenka Polášková: Venkovní prostory

Je možné zajistit jiným způsobem venkovní prostory pro školku pokud nemáme svoje vlastní?

Re:Dobrý den, využívání venkovní plochy je možné dohodnou například s městem nebo obcí a to formou pronájmu. K pronajmutí poskytují své venkovní prostory také školy, které většinou v dopoledních hodinách tyto prostory nevyužívají.

 

Lukama: Denní centrum

Zakládám denní centrum s kapacitou 10 dětí od 2 do 6 let. Zajímá mě kolik
učitelek potřebuji a zda jsou nějaké nároky na jejich vzdělání. Sama mám pedagogické
vzdělání a moje kolegyně zdravotnické, tudíž co se týče živnostenského zákona máme
splněno. Problém je ale v tom, že kolegyně se tomu nemůže zatím věnovat každý den,
takže musíme někoho zaměstnat.

Re:Dobrý den, jestliže budete denní centrum provozovat dle živnostenského zákona, budete mít volnou živnost na péči o děti starší 3 let (tzn. nejsou zde žádné nároky na odbornost) a vázanou živnost pro péči o děti mladší 3 let (zde je potřeba doložit odbornost zodpovědného vedoucího - což může být kolegyně zdravotnice).
Co se týče pak samotného personálu, který bude zajišťovat každodenní provoz není nijak specifikován, ani co se týče počtu ani odbornosti. Vše bude záležet na účelu zařízení, zda má charakter krátkodobého hlídání nebo chcete nabízet pravidelnou předškolní péči s pedagogickým programem, pravidelně naplněné kapacitě dětí, délce jejich pobytu během dne.               V neposlední řadě nese odpovědný vedoucí v případě vázané živnosti odpovědnost za způsobené škody personálem s tímto vědomím je potřeba vybírat personál.

 

Šárka N.:Je prosím někde změřen optimální počet dětí na 1 pedagoga nebo tetu v mateřské školce či dětském koutku?

Re:Dobrý den, pro mateřské školy je určen tzv. normativ, který určuje maximální počet

dětí ve třídě. Je odvozen od věku a potřeb dětí (v případě, že je do třídy

integrováno dítě se speciálními vzdělávacími potřebami, počet dětí ve

třídě se snižuje). Maximální počet dětí v mateřské školce je v současnosti

(po vyjímkách) navýšen na 28 dětí. Se třídou v době maximální obsazenosti

(dopoledne) pracují většinou 2 učitelky.

 

Počet dětí je vždy odvozen od:

 

- jejich věku (čím menší děti, tím méně jich může být ve skupině),

- míry jejich samostatnosti (viz. předchozí bod),

- účelu předškolního zařízení

a) smyslem existence mateřských škol je předškolní výchova, která

vyžaduje systematickou, odbornou pedagogickou práci s individuálním

přístupem - školky jsou zaměřeny na potřeby dětí

b) zatímco v hlídacím koutku se počítá s krátkodobým nebo vyjímečným

pobytem dětí a jejich existence spíše reaguje na potřeby rodičů

- odborné kvalifikace personálu - vzdělaná a zkušená pedagožka předškolní

výchovy je lépe schopna i větší skupinu dětí zabavit a připravit jim

podnětný program, než osoba bez kvalifikace, která děti "jen hlídá"

- konkrétní aktivity - zvýšené nároky na počet osob vykonávajících dozor je

při pohybu v dopravě, sportování - bazén, atp.

 

Při promýšlení struktury a velikosti pracovního týmu je kromě výše

uvedeného, rovněž potřeba zvažovat:

-  vytíženost jednotlivých časových úseků dne - např. ranní příchody nebo

odpolední odchody dětí, oběd, procházka,

- zákoník práce - pauzy na odpočinek a celková délka pracovní doby (výše

pedagogických úvazků a přímé pedagogické činnosti)

- konkrétních nároků na bezpečnost daných prostor - zda mohou jít děti

samy na toaletu, atp.

 

Pro soukromá zařízení, která rodiče často vyhledávají pro nadstandartní

služby se doporučuje 8-12 dětí na skupinu.

 

 

Petra K.: Kontejnerové školky

Dočetli jsme se v novinách o kontejnerových školkách, splňuje jejich vybavení dané parametry vybavení? Je možné, aby byl tento model využit pro podnikovou školku?

 

Re:Dobrý den, ano tzv. kontejnerové školky splňují veškeré hygienické, prostorové i bezpečnostní podmínky pro provoz předškolního zařízení. V současné době je využívají i obce ke zřízení veřejných školek. Máte-li vhodný zasíťovaný pozemek, na kterém lze umožnit i bezpečný pohyb dětí venku, můžete využít této varianty. Tato forma zřízení podnikové školky může být velmi rychlá a efektivní.

 

Host: Předškolní zařízení

Slyšela jsem, že když jsou děti v předškolním zařízení méně než 4h denně, nejsou tak přísné hygienické nároky na jejich provoz. Je to pravda?

Re:Dobrý den, ano, vyhláška upravující provoz zařízení mimo školní péče, ve kterém jsou děti méně jak 4 hodiny denně, klade na provoz těchto zařízení menší nároky a to jak v oblasti vybavení toalet, tak prostorových nároků (nepočítá se s pravidelným stravováním dětí a jejich spánkem).

 

Host: KDO FINANCUJE PROVOZ MINIŠKOLKY

Jsme malá organizace, která zaměstnává především ženy na mateřské (DPP, DPČ). Jaké jsou náklady na provoz firemní školky pro zaměstnavatele. V jaké výši na provoz přispívají rodiče?

Re:Dobrý den, náklady na provoz školky jsou velmi individuální. Záleží na velikosti(pro kolik dětí), kým je školka provozována. Provoz s průměrnýmu měsíčními náklady na jedno dítě se může přibližně pohybovat v rozmezí 8.000,--12000,- Kč/dítě(náklady nezahrnují nájem prostor, teplo, vodu, světlotyto náklady nelze bez znalosti konkrétních prostor předpokládat. Ve většině případů se o náklady dělí zaměstnavatel s rodiči 50% částkou.

 

Host: Denní centrum

Co prosím znamená přesně denní centrum (uvedeno v poslední odpovědi) a jaké musí splňovat požadavky. Děkuji.

Re: Dobrý den, denní centrum spadá do kategorie hlídacích center, hlídacích koutků. Zajišťuje výchovný, relaxační a vzdělávací program, dohled nad dětmi, pořádání zotavovacích akcí. Je založen na základě živnostenského oprávnění(volná živnost-výchova dětí nad 3 roky, vázaná živnost-péče a výchova dětí do 3let).

 

Ing. Jakub Pohanka: Možnosti

Jsme menší firma, průměrně máme tak 12 maminek na mateřské dovolené. Vybudování firemní školky by asi bylo nad naše síly, přesto chceme maminkám nějak pomoc. Jaké máme možnosti?

Re: Dobrý den, důležitá je vaše ochota a otevřenost pomoci rodičům malých dětí. Jednak je potřeba zjistit, zda by o služby vaší školky neměli zájem o otcové, protože firemní školky nejsou určeny jen a jen maminkám. Dále je možno zjistit, zda ve vašem okolí nejsou firmy v podobné situaci, protože by byl možné síly spojit a společně školku vybudovat i provozovat. Také je možné kontaktovat zástupce obce a zjistit, zda by nebylo možné případné volné kapacity vaší školky možno využít i pro další děti v komunitě.Také je možno vybudovat jen menší zařízení dle živnostenského zákona. A samozřejmě můžete zvažovat různá opatření z oblasti pracovního práva (sdílené úvazky, práce z domova, atp.).

 

Host: mikroškolky

Co jsou to mikroškolky?

Re: Dobrý den, pojem firemní mikroškolka byl zmíněn v tzv. Prorodiném balíčku MPSV, jehož přeměnu v zákonnou podobu zamítla vláda. Mělo se jednat o zařízení, ve kterém měla být poskytována nejvýše 4 dětem do 7 let věku, kterým by byla zajištěna individuální výchovná péče zaměřena na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte. Měla být možnost v jedné firmě zřídit více mikroškolek. I když tento návrh neprošel, je i nyní podle živnostenského zákona možné ve firmě zřídit zařízení pro menší počet dětí.

 

Martina: Náklady

Jaké jsou odhadované provozní náklady na jedno dítě ve firemní školce? A jaké položky zahrnují?

Re: Dobrý den, na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Vždy je potřeba zohlednit - prostorové podmínky konkrétního zařízení, způsob zajištění venkovních prostor a stravování, formu vlastnického vztahu/práva (vlastní prostory v prostorách firmy, koupě nebo pronájem jiných prostor, zajištění služby v prostorech třetí osoby, atp.), předpokládanou kapacitu zařízení (včetně očekávaného poměru dětí mladších 3 let), provozní nároky (denní režim bez odpoledního spánku, celodenní provoz, víkendový provoz), požadavek na nadstandardní služby (logoped, kroužky, výlety). Provozní náklady lze rozdělit do následujících skupin - mzdové náklady (odborný i pomocný personál), provozní náklady (úklid, praní prádla, zajištění venkovních prostor, pojištění personálu i dětí, průběžné vzdělávání a supervize personálu, telefony) a průběžný nákup pomůcek a potřeb. Ceny za jedno dítě měsíčně se pohybují průměrně kolem 8.000,-Kč/dítě měsíčně.

 

Host: Stavba

Máme v areálu firmy prostory, kde by bylo možno vybudovat firemní školku. Existují montované nebo jiné technologicky jednoduché stavební formy, které by bylo možno pro stavbu školky využít?

Re: Dobrý den, ano, existují tzv. kontejnerové školky, kdy je na vybraném pozemku sestaven modul školky dle zadání (vše je plně technicky a hygienicky v normě). Kontejnery lze zakoupit, ale je možné rovněž je pronajmout a po skončení potřebnosti je možno modul vrátit, případně poslat dál – např. do rozvojových zemí. Tuto možnost už u nás využívají i některé obce, které potřebují rychle vyřešit překotný demografický vývoj. Od objednávky modulu lze školkuj 3 měsíců otevřít.

 

Host: Naplnění školky

Naše firma má vhodné prostory pro provoz firemní školky, ale určitě její kapacitu nenaplníme dětmi zaměstnanců. Je možné do naší firemní školky přijímat i „cizí“ děti?

Re: Dobrý den, samozřejmě, případná volná místa můžete nabízet jiným firmám pro děti jejich zaměstnanců, ale třeba i obci. Může se jednat o významný způsob jak zlevníte náklady na její vybudování a další provozování.

 

Novotný Aleš: před školou

Dobrý den, mohou děti navštěvovat firemní školku i v posledním roce před nástupem do školy? Odpověď prosím i na email, děkuji.

Re: Dobrý den, ano, děti mohou do firemní školky chodit, až do nástupu do školy. Školský zákon upravuje právo dítěte /jeho rodičů/ na bezplatnou docházku do veřejné školky v posledním roce před nástupem do školy. Jedná se tedy o právo využít těchto služeb, nikoliv povinnost.

 

Host: Věk

Od jakého věku mohou být děti umístěny do firemní školky?

Re: Dobrý den, fakticky neexistuje žádná spodní hranice, od kdy mohou být děti umisťovány do kolektivních zařízení. Samozřejmě záleží, zda by dítě bylo v zařízení pravidelně, nebo zda by maminky využívaly služeb takovéhoto zařízení jen při výjimečných situacích (školení, potřeba předat práci vytvořenou doma, atp.).  Jestliže se bude jednat o pravidelnou péči, doporučujeme nástup dítěte do zařízení nejdříve až kolem jeho druhého roku, pokud dítě bude tuto docházku zvládat fyzicky i psychicky dobře. Nástup dítěte do kolektivního zařízení mění podmínky vyplácení rodičovského příspěvku a je dobré toto rodičům sdělit.

 

Roman: Pečovatelé:

Jaké jsou právní (odborné) požadavky na osoby, které by ve firemní školce pečovali o děti mladší 3 let?

Re: Dobrý den, jestliže je v zařízení poskytována péče dětem mladším tří let, měl by být personál složen z následujících profesí: všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický asistent/ka, ošetřovatel/ka, porodní asistentka, záchranář/ka, sociální pracovník/ce nebo pracovník/ce v sociálních službách. Podle živnostenského zákona se jedná o vázanou živnost.

 

Host: Dotaz

Mohou firmy čerpat nějaké dotace na vybudování, případně provoz vlastní firemní školky?

Re: Dobrý den,v současné době mohou firmy pro vybudování a startovací provoz firemní školky využít dotací z Evropského sociálního fondu, z výzvy z oblasti podpory 3.4. Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a slaďování rodinných a pracovních rolí. Aktuální výzva má uzávěrku žádostí 31.3 2010. Do konce roku 2010 je naplánována ještě jedna výzva. Podrobné informace najdete na www.esfcr.cz. V případě, že již školku vybuduje (pouze je-li zřízena dle školského zákona), můžete žádat dotace na její fungování.

 

Jana: Provoz školek

Platí pro provoz firemní ch školek stejné právní předpisy jako pro školky veřejné?

Re:Dobrý den, školský zákon nazývá školky mateřskými školami a nikterak neomezuje, kdo je může zakládat nebo provozovat. Máme veřejné školky (zřizované obcemi), ale i soukromé školky zřizované fyzickými nebo právnickými osobami (např. školky církevní). Na firemní školky, budou-li zřízeny dle školského zákona, se tedy vztahují naprosto stejné podmínky jako na školsky zřizované jiným provozovatelem.  Školku zřízené podle školského zákona můžete zapsat do rejstříku škol, poté je možné požadovat dotaci na její fungování. Firma může zřídit pro děti svých zaměstnanců i „školičku“ nebo „denní centrum“ atp. podle živnostenského zákona, v kterém jsou jednodušší provozní nároky. Takovéto zařízení nemůžete zapsat do rejstříku škol, protože není považováno za vzdělávací zařízení.