UPOZORNĚNÍ!

Na závěrečnou konferenci projektu "Budujeme firemní školky v Jihomoravském kraji" s názvem "Firemní školka? Proč to nezkusit! ", která se uskuteční dne 22.6.2011 v Brně v prostorách Krajského úřadu JMK - Cejl 73, Brno, již bohužel NEREGISTRUJEME žádné další přihlášky z důvodu naplnění kapacity. Děkujeme za pochopení.

 

 

POZVÁNKA

Dovolujeme si Vás pozvat na závěrečnou konferenci projektu „Budujeme firemní školky v Jihomoravském kraji“s názvem
Firemní školka? Proč to nezkusit! která se uskuteční 22.června 2011 od 9.30 v prostorách Krajského úřadu JMK - Cejl 73, Brno.

 

 

 

Program

 

9.00-9.30        Prezence účastníků

 

9.30-10.00      Úvodní slovo

 

10.00-10.20    Prorodinný balíček MPSV- Zákon o službách péče o děti

Mgr. Kateřina Čadyová, Mgr. Jiřina Pipková, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

 

10.20-10.40    Hygienické a zdravotní aspekty provozu firemních zařízení péče o předškolní děti

                        MUDr. Zdena Trestrová, Ministerstvo zdravotnictví ČR

 

10.40-11.00    Role zaměstnavatelů ve službách péče o děti

                        Bc. Vít Jásek, Unie zaměstnavatelských svazů

 

11.00-11.20    Postoje k firemním školkám v České republice – reprezentativní výzkum

PhDr. et PhDr. Radek Ptáček, PhD., MBA, NIDAR

 

11.20-12.40    Vyhodnocení projektu „Budujeme firemní školky v Jihomoravském kraji“

Mgr. Terezie Pemová, NIDAR

 

 

11.40-12.00    Diskuze

 

12.00-13.00    Přestávka

Praktické zkušenosti

 

13.00-13.15         „Firemní školka Fakultní Thomayerovy nemocnice“

PaeDr. Iva Křivánková, FTN Praha

 

13.15-13.30         „Univerzitní školka Mendelovy univerzity“

Ing. Lucie Janečková, Agronomická fakulta Mendelovy univerzity v Brně

 

13.30-13.45    „Denní centrum pro předškolní děti“

Mgr. Šárka Nekudová, Ekologický právní systém Brno

 

13.45-14.00    „Firemní školka Siemens s.r.o.“

                        Martina Bečková, Siemens s.r.o. Praha

 

14.00-14.15    „Firemní školka Benjamín s.r.o.“

Ing. Petr Kubíček, Benjamín s.r.o.

 

14.15-14.30    Zápis školky do rejstříku škol

Ing. Romana Falge Vondrová, Orangery s.r.o.

 

14.30-14.45    Provozování školky formou outcorsingu

Zdeněk Fiala, MBA, Kindergarten, s.r.o.

 

14.45-15.00    Diskuze, ukončení