Domů Poradna
Poradna

Pouze registrovaní uživatelé mohou zanechat zprávu. Prosím, přihlaste se.

Petra K.: Kontejnerové školky

Dočetli jsme se v novinách o kontejnerových školkách, splňuje jejich vybavení dané parametry vybavení? Je možné, aby byl tento model využit pro podnikovou školku?

Re:Ano tzv. kontejnerové školky splňují veškeré hygienické, prostorové i
bezpečnostní podmínky pro provoz předškolního zařízení. V současné době je
využívají i obce ke zřízení veřejných školek. Máte-li vhodný zasíťovaný
pozemek, na kterém lze umožnit i bezpečný pohyb dětí venku, můžete využít
této varianty. Tato forma zřízení podnikové školky může být velmi rychlá a
efektivní.

Pondělí, 29 Březen 2010

Host: Předškolní zařízení

Slyšela jsem, že když jsou děti v předškolním zařízení méně než 4h denně, nejsou tak přísné hygienické nároky na jejich provoz. Je to pravda?

Re:Ano, vyhláška upravující provoz zařízení mimo školní péče, ve kterém jsou děti méně jak 4 hodiny denně, klade na provoz těchto zařízení menší nároky a to jak v oblasti vybavení toalet, tak prostorových nároků (nepočítá se s pravidelným stravováním dětí a jejich spánkem).

 

Pondělí, 29 Březen 2010

Host: KDO FINANCUJE PROVOZ MINIŠKOLKY

Jsme malá organizace, která zaměstnává především ženy na mateřské (DPP, DPČ). Jaké jsou náklady na provoz firemní školky pro zaměstnavatele. V jaké výši na provoz přispívají rodiče?

Re:Náklady na provoz školky jsou velmi individuální. Záleží na velikosti(pro kolik dětí), kým je školka provozována. Provoz s průměrnýmu měsíčními náklady na jedno dítě se může přibližně pohybovat v rozmezí 8.000,--12000,- Kč/dítě(náklady nezahrnují nájem prostor, teplo, vodu, světlotyto náklady nelze bez znalosti konkrétních prostor předpokládat. Ve většině případů se o náklady dělí zaměstnavatel s rodiči 50% částkou.

Čtvrtek, 11 Březen 2010

Host: Denní centrum

Co prosím znamená přesně denní centrum (uvedeno v poslední odpovědi) a jaké musí splňovat požadavky. Děkuji.

Re: Denní centrum spadá do kategorie hlídacích center, hlídacích koutků. Zajišťuje výchovný, relaxační a vzdělávací program, dohled nad dětmi, pořádání zotavovacích akcí. Je založen na základě živnostenského oprávnění(volná živnost-výchova dětí nad 3 roky, vázaná živnost-péče a výchova dětí do 3let).

 

Čtvrtek, 11 Březen 2010

Ing. Jakub Pohanka: Možnosti

Jsme menší firma, průměrně máme tak 12 maminek na mateřské dovolené. Vybudování firemní školky by asi bylo nad naše síly, přesto chceme maminkám nějak pomoc. Jaké máme možnosti?


RE: Důležitá je vaše ochota a otevřenost pomoci rodičům malých dětí. Jednak je potřeba zjistit, zda by o služby vaší školky neměli zájem o otcové, protože firemní školky nejsou určeny jen a jen maminkám. Dále je možno zjistit, zda ve vašem okolí nejsou firmy v podobné situaci, protože by byl možné síly spojit a společně školku vybudovat i provozovat. Také je možné kontaktovat zástupce obce a zjistit, zda by nebylo možné případné volné kapacity vaší školky možno využít i pro další děti v komunitě.

Také je možno vybudovat jen menší zařízení dle živnostenského zákona. A samozřejmě můžete zvažovat různá opatření z oblasti pracovního práva (sdílené úvazky, práce z domova, atp.).

Úterý, 16 Únor 2010

Host: mikroškolky

Co jsou to mikroškolky?


 

RE: Pojem firemní mikroškolka byl zmíněn v tzv. Prorodiném balíčku MPSV, jehož přeměnu v zákonnou podobu zamítla vláda. Mělo se jednat o zařízení, ve kterém měla být poskytována nejvýše 4 dětem do 7 let věku, kterým by byla zajištěna individuální výchovná péče zaměřena na rozvoj rozumových a řečových schopností, pohybových, pracovních, hudebních, výtvarných schopností a kulturně hygienických návyků přiměřených věku dítěte.

Měla být možnost v jedné firmě zřídit více mikroškolek.

I když tento návrh neprošel, je i nyní podle živnostenského zákona možné ve firmě zřídit zařízení pro menší počet dětí.

Středa, 10 Únor 2010

Martina: Náklady

Jaké jsou odhadované provozní náklady na jedno dítě ve firemní školce? A jaké položky zahrnují?


 

RE: Na tuto otázku nelze jednoduše odpovědět. Vždy je potřeba zohlednit - prostorové podmínky konkrétního zařízení, způsob zajištění venkovních prostor a stravování, formu vlastnického vztahu/práva (vlastní prostory v prostorách firmy, koupě nebo pronájem jiných prostor, zajištění služby v prostorech třetí osoby, atp.), předpokládanou kapacitu zařízení (včetně očekávaného poměru dětí mladších 3 let), provozní nároky (denní režim bez odpoledního spánku, celodenní provoz, víkendový provoz), požadavek na nadstandardní služby (logoped, kroužky, výlety).

Provozní náklady lze rozdělit do následujících skupin - mzdové náklady (odborný i pomocný personál), provozní náklady (úklid, praní prádla, zajištění venkovních prostor, pojištění personálu i dětí, průběžné vzdělávání a supervize personálu, telefony) a průběžný nákup pomůcek a potřeb. Ceny za jedno dítě měsíčně se pohybují průměrně kolem 8.000,-Kč/dítě měsíčně.

 

Středa, 27 Leden 2010

Host: Stavba

Máme v areálu firmy prostory, kde by bylo možno vybudovat firemní školku. Existují montované nebo jiné technologicky jednoduché stavební formy, které by bylo možno pro stavbu školky využít?


RE: Ano, existují tzv. kontejnerové školky, kdy je na vybraném pozemku sestaven modul školky dle zadání (vše je plně technicky a hygienicky v normě). Kontejnery lze zakoupit, ale je možné rovněž je pronajmout a po skončení potřebnosti je možno modul vrátit, případně poslat dál – např. do rozvojových zemí. Tuto možnost už u nás využívají i některé obce, které potřebují rychle vyřešit překotný demografický vývoj. Od objednávky modulu lze školkuj 3 měsíců otevřít.

Pondělí, 18 Leden 2010

Host: Naplnění školky

Naše firma má vhodné prostory pro provoz firemní školky, ale určitě její kapacitu nenaplníme dětmi zaměstnanců. Je možné do naší firemní školky přijímat i „cizí“ děti?


RE: Samozřejmě, případná volná místa můžete nabízet jiným firmám pro děti jejich zaměstnanců, ale třeba i obci. Může se jednat o významný způsob jak zlevníte náklady na její vybudování a další provozování.

Úterý, 12 Leden 2010

Novotný Aleš: před školou

Dobrý den, mohou děti navštěvovat firemní školku i v posledním roce před nástupem do školy? Odpověď prosím i na email, děkuji.Wink


RE: Ano, děti mohou do firemní školky chodit, až do nástupu do školy. Školský zákon upravuje právo dítěte /jeho rodičů/ na bezplatnou docházku do veřejné školky v posledním roce před nástupem do školy. Jedná se tedy o právo využít těchto služeb, nikoliv povinnost.

Čtvrtek, 07 Leden 2010

Host: Věk

Od jakého věku mohou být děti umístěny do firemní školky?


RE: Fakticky neexistuje žádná spodní hranice, od kdy mohou být děti umisťovány do kolektivních zařízení. Samozřejmě záleží, zda by dítě bylo v zařízení pravidelně, nebo zda by maminky využívaly služeb takovéhoto zařízení jen při výjimečných situacích (školení, potřeba předat práci vytvořenou doma, atp.).  Jestliže se bude jednat o pravidelnou péči, doporučujeme nástup dítěte do zařízení nejdříve až kolem jeho druhého roku, pokud dítě bude tuto docházku zvládat fyzicky i psychicky dobře. Nástup dítěte do kolektivního zařízení mění podmínky vyplácení rodičovského příspěvku a je dobré toto rodičům sdělit.

Pondělí, 04 Leden 2010

Roman: Pečovatelé:

Jaké jsou právní (odborné) požadavky na osoby, které by ve firemní školce pečovali o děti mladší 3 let?


RE: Jestliže je v zařízení poskytována péče dětem mladším tří let, měl by být personál složen z následujících profesí: všeobecná zdravotní sestra, zdravotnický asistent/ka, ošetřovatel/ka, porodní asistentka, záchranář/ka, sociální pracovník/ce nebo pracovník/ce v sociálních službách. Podle živnostenského zákona se jedná o vázanou živnost.

Středa, 23 Prosinec 2009

Host: Dotaz

Mohou firmy čerpat nějaké dotace na vybudování, případně provoz vlastní firemní školky?


RE: V současné době mohou firmy pro vybudování a startovací provoz firemní školky využít dotací z Evropského sociálního fondu, z výzvy z oblasti podpory 3.4. Rovné příležitosti mužů a žen na trhu práce a slaďování rodinných a pracovních rolí. Aktuální výzva má uzávěrku žádostí 31.3 2010. Do konce roku 2010 je naplánována ještě jedna výzva. Podrobné informace najdete na www.esfcr.cz.


V případě, že již školku vybuduje (pouze je-li zřízena dle školského zákona), můžete žádat dotace na její fungování.

 

 

 

Úterý, 24 Listopad 2009

Jana: Provoz školek

Platí pro provoz firemní ch školek stejné právní předpisy jako pro školky veřejné?


RE: Školský zákon nazývá školky mateřskými školami a nikterak neomezuje, kdo je může zakládat nebo provozovat. Máme veřejné školky (zřizované obcemi), ale i soukromé školky zřizované fyzickými nebo právnickými osobami (např. školky církevní). Na firemní školky, budou-li zřízeny dle školského zákona, se tedy vztahují naprosto stejné podmínky jako na školsky zřizované jiným provozovatelem.  Školku zřízené podle školského zákona můžete zapsat do rejstříku škol, poté je možné požadovat dotaci na její fungování.

Firma může zřídit pro děti svých zaměstnanců i „školičku“ nebo „denní centrum“ atp. podle živnostenského zákona, v kterém jsou jednodušší provozní nároky. Takovéto zařízení nemůžete zapsat do rejstříku škol, protože není považováno za vzdělávací zařízení.

 

Pondělí, 16 Listopad 2009

 

Powered by Phoca Guestbook